Jonas Biliūnas - Liūdna Pasaka

Jonas Biliūnas - Liūdna Pasaka
Jono Biliūno „Liūdna pasaka: kūrybos rinktinė" yra pirmoji knyga „Baltų lankų" „Skaitinių" serijoje.

Šioje kūrybos rinktinėje - geriausi J.Biliūno apsakymai: „Per sapnį", „Pirmutinis streikas", „Be darbo", „Ant Uetlibergo giedra!", „Žvaigždė", „Pūga kalnuose", „Kūdikystės sapnai", „Pakeleivingi", „Nemunu", „Vagis", „Tikėjimas", „Laimės žiburys", „Kliudžiau", „Jis ir ji", „Joniukas", „Piestupys", „Lazda", „Ubagas", „Svečiai", „Abejojimas", „Brisiaus galas", „Vieną rudenio dieną...", apysaka „Liūdna pasaka" ir eilėraštis-testamentas „Kad numirsiu...".

Tapkite VIP nariu
Narystės užsakymas - tik nuo 0,20 eur.