Robert Louis Stevenson - Juodoji Strėlė
Stivensono šlovė ir materialinė sėkmė prasidėjo nuo romano Lobių sala, kurį jis pradėjo rašyti Bremere, sustojo ties šešioliktuoju skyriumi ir baigė Davose (Šveicarijoje) 1881 m. žiemą. Tuoj pat šį romaną dalimis pradėjo publikuoti žurnalas „Jaunuomenė” („Young Folks”), o 1883 m. jis išleistas atskira knyga. Su minėtuoju žurnalu, taigi ir su jaunuoju skaitytoju susijęs ir romanas Juodoji strėlė (The Black Arrow, 1883, atskira knyga 1888) bei Pagrobtasis (Kidnapped, 1886). Juodoji strėlė – Valterio Skoto istorinių romanų imitacija, bet sukurta tada, kai šio tipo romanas, anot Oldingtono, virto „dekoracijų ir kostiumų romanu ir nebeturėjo ryškių idėjų”8. Kūrinyje vaizduojamas Raudonosios ir Baltosios rožės karas (1455–1485), tačiau istoriniai dalykai autoriui mažai rūpi. Tai nėra labai brandus romanas, tačiau nuotykių, veiksmo literatūros aistruolius jis vis dėlto gali sudominti. Romane Pagrobtasis Stivensonas nuodugniai pavaizdavo Škotijos pakrantes, kurias pats buvo apiplaukiojęs, kai rengėsi tapti inžinieriumi. Be to, reikia pasakyti, kad siužetas grindžiamas Škotijos istorijos realijomis (bemaž visų jo istorinės pakraipos knygų veiksmas vyksta XVIII a.), taigi ir vėl Stivensonas seka Skoto tradicija, kuria brandų veikėją, kartais, anot V. Aleno, – ir nacionalinį charakterį. Oldingtonas pripažįsta, kad šiame romane Stivensonui labiau nei Juodojoje strėlėje pavyko pasiekti pusiausvyrą tarp komercinės knygos ir tikrojo meno9. XVIII a. Škotijos istorija atkuriama ir romane Balantrės šeimininkas (The Master of Balantrae,1888), kuris laikomas vienu brandžiausių jo kūrinių, tačiau tai jau ne paauglių lektūra, tad ir leisti jį vienu tomu su Lobių sala, kaip padaryta Lietuvoje 1986 m., – visiška nesąmonė. Jeigu jau užsiminėme apie vertimus, reikia pažymėti, kad lietuviškai, be minėtųjų knygų, dar išversta Katriona (Pagrobtojo tęsinys) bei Laivo sudužimas (The Wrecker, 1892); išeivijos vertėjas Povilas Gaučys išvertė 5 apsakymus bei garsiąją apysaką Keistas daktaro Džekilio ir pono Haido atsitikimas – visa 1980 m. išleista knyga Slėpiningos novelės Amerikoje ir 1992 m. skurdžiai perleista Lietuvoje.
Itsas R. -  Aukso kardai ir belaisvių trinkos
Reikšmingi XX a. Archeologiniai atradimai Kinijos Junano provincijoje patvirtino čia buvus istorijos kronikose minimą Diano karalystę, kur vyko svarbiausi Tibeto ir Birmos tautų kultūrinis ir etninis formavimasis. Autorius beletristine forma atkuria antrojoje I tūkstantmečio pr. m. e. pusėje klestėjusios savitos civilizacijos istorinę kroniką, dianų genčių ir jų palikuonių gyvenimo būdą.
Psichikos sveikatos prielaidos
Šiuo metu matomas intensyvus pasaulinės visuomenes rūpinimasis psichine sveikata, didėjančia psichikos sutrikimų, ekonomine ir socialine našta, vis dar dažnu neigiamu požiūriu į psichikos sutrikimų turinčius asmenis. Pasaulio banko specialistų duomenimis psichinės sveikatos problema žmonijai Imi tapti prioritetine: daugiau kaip ketvirtį nedarbingi) asmenį) sudaro psichikos neįgalieji. Depresijai tenka ketvirtoji viela, o 2020 m. jai prognozuojama jau antroji vieta. Savižudybės įsitvirtinusios dešimtojoje mirties priežasčių pozicijoje.
Prosper Merimee - Karolio IX laikų kronika
Prosperas Merime (1803-1870) priklauso žymiausiems XIX amžiaus prancūzų rašytojams realistams. Atskleisdamas savo herojų asmeninius likimus, autorius romane vaizduoja vieną iš dramatiškiausių Prancūzijos istorijos puslapių – XVI šimtmečio epochą su jos pilietiniais karais, kurie po religine kovos tarp protestantų –kalvinistų (hugenotų) ir katalikų priedanga slėpė sudėtingus socialinius-ekonominius ir politinius konfliktus.
Simonas R Grynas - Po Haveno pamatais
Havenas yra senas, bet vis dar besiplečiantis miestas su naujais ant senų pamatų pastatytais namais. Tačiau kai kurie Haveno rajonai yra senesni už kitus ir iki šiol neatradę ramybės. Apačioje, po miesto paviršiumi, neramiai per miegus vartosi ir sapnuoja niūrius sapnus apie praeitį senųjų statinių palaikai. Visame Havene kyla nauji pastatai, tačiau kai kurie iš jų pastatyti ant ramybės neatradusiųjų kapų...
Simonas R Grynas - Gvardija prieš nešlovę
Padengtas pirmuoju sniegu Haveno uostas panašus į begėdišką seną sąvadautoją — pasigražinusi sostinė gerai patyrusi, kas tai yra juodoji klastos ir ap-gaulės magija. Sį kartą korupcijos purvas prilimpa net prie Hauko ir Fišer batų. Medžiojami, persekiojami, apkaltinti išdavyste ginkluoti kariai slepiasi nesveikoje savo veidmainiško miesto širdyje... paneigti suklastotus kaltinimus — arba mirti!
HAUKAS IR FIŠER Jie yra du ištvermingi tvarkos saugotojai pilname magijos ir maištų mieste. Haukas viešpatauja gatvėse su kovos kirviu. Fišer neprilygstamai valdo kardą ir durklą. Dirbdami kartu jie užkerta kelią nusikaltimams... su magijos pagalba.
Richard A. Knaak - DIABLO: Voro Mėnulis
Košmariškų spanų genamas lordas Džitanas aptinka paslaptingą kapavietę, kurioje dar nuo Tristramo žlugimo laikų yra įkalintas kraupus blogis. Jo pėdomis seka paslaptingas nekromantas Zaylas, nė nenutuokiantis, kaip niekšingai Ratmos kultą išdavė ir pasaulio Pusiausvyrą pažeisti ketina kitas jo brolijos narys. Nūn, kai patekės Voro Mėnulis, Pragaro demonas Astorga pamėgins prasiveržti į mūsų pasaulį…
David Gemell - Šmėklų karalius
Chaosas ir teroras niokoja karalystę. Karalių nužudė išdavikai, o Galios Kalavijas amžiams prarastas Rūko Rate.
Blogio armijos, užsiundytos Raganų Valdovės, sustiprintos žmogžvėriais iš kitų matmenų bei atgijusiais miruoliais, įsiveržia į Britaniją.
Menkutė vilties kibirkštėlė tėra jaunasis princas Turas, kuriam lemta bent pamėginti mesti iššūkį Raganų Valdovės siaubūnų ordoms, nukeliauti į Rūko šalį ir prikelti iš kapų Šmėklų armiją…
Aleksej Pechov - Mantikoros ženklas Antra knyga
Geriausias metų „Fantasy“ romanas Rusijoje!
Akivaizdžiausia - Bažnyčios tarnams Išganytojo suteikta magija. Tačiau egzistuoja nelegali, bet irgi veiksminga Gundytojo magija, kurią valdo paslaptingieji eretikai. Negana to, visas kortas maišo keista Juodojo žemyno magija, kuri yra visiškai svetima Targero žmonių mentalitetui. Kaip išpainioti šį sudėtingą mįslių bei problemų raizginį? Kaip išlikti gyvam pasaulyje, kurį valdo net trys skirtingos magijos rūšys?
Aleksej Pechov - Mantikoros ženklas Pirma knyga
Geriausias metų „Fantasy“ romanas Rusijoje!
Targero karalystėje neramu. Pirmuoju pragaištingos lemties ženklu tampa šiurpi kavalerijos maršalo žmogžudystė. Tirti šį įvykį ėmėsi ir Išganytojo Bažnyčia, ir Targero kontržvalgyba. Markizas Fernanas de Souza manė, jog tyrimas nebus itin sudėtingas. Tačiau vėlesni įvykiai visiškai apstulbino kontržvalgybos kapitoną. Nes jis suvokia privaląs laviruoti tarp trijų grupuočių, naudojančių skirtingas magijos rūšis.