Glen Cook - Tamsa - tai ji Antra knyga
Ten yra spalvų. Yra ir tam tikros gyvybės. Yra šviesos. Be šviesos negali būti tamsos. Yra ir mirtis. Šimtų varnų išaižos supa pasvirusį sostą. Mirtis visada suras būdą. Tamsa visada ras kelią įsismelkti vidun. Tamsa visada užslenka. Būtybė sėdi soste plačiai atmerktomis akimis, akla. Akys ~ tik baltymai, be vyzdžių. Ne visai išvirusių kiaušinių baltumo tuščios akys. Ir vis tiek atrodo, kad būtybė mato. O suvokia — tikrai.Skausmo perkreiptas jos veidas šiek dek pasisuka, kai ji seka kiekvieną narsų šnipą, prasibrovusį iš pasaulio. Būtybė sutelkia valią į kiekvieną tokį atėjūną, norėdama, kad šis nusileistų. Piktdžiugiško linksmumo tvyksnis šmėkšteli jos bruožais kai silpnas paukštis nesugeba įvykdyti nurodymų. Iš paslaptingųjų Šešėlių Vartų į mūsų pasaulį ima smelktis visokia bjaurastis. Kranklys, Valdovė ir Murgenas, pasitelkę juodąją magiją, stengiasi neutralizuoti šį pragaištingą poveikį. Be to, jiems itin knieti sužinoti, kas gi slypi anapus Šešėlių Vartų…
Glen Cook - Tamsa - tai ji Pirma knyga
Vėjas aimanuoja ir stūgauja, tvilkydamas aitriu kvapu. Snypšdami ir kiauksėdami pliekia žaibai. Įniršis – kone savaime gyva jėga žaižaruojančio akmens lygumoje. Baugu netgi šešėliams. Lygumos centre stūkso milžiniška pilka tvirtovė, niekam nežinoma, senesnė už bet kokį raštuose minim prisiminimą. Vienas senovinių bokštų išvirtęs, guli skersai bedugnio įtrūkio. Iš tvirtovės gelmių sklinda duslus, galingas, lėtas dundėjimas, tarytum snūduriuojančio pasaulio širdies plakimas; tik jis vienas ir trikdo praamžę tylą.

Taip rašo Murgenas, Juodosios Gvardijos Metraštininkas ir Vėliavnešys. Šiuo metu Juodoji Gvardija jau pietuose, netoli legendinio Katovaro miesto, kur turi būti sugrąžinti Metraščiai. Tačiau Gvardijai kelią užtveria Apžvalga, didingas Ilgojo Šešėlio bokštas, bei siaubingi Šešėlių Vartai. O visų šiurpiausia yra ketverių metų mergaitėje įsikūnijusi deivė Kina, kuri tuoj skelbs prasidedant Kaukolių Metus…
David Gemmell - Kraujo akmuo
Praėjo dvidešimt metų, kai legendinis Jonas Šenou atvėrė laiko vartus ir į šį pasaulį įleido Diakoną bei jo pasekėjus. Dvidešimt metų, kai pats Jonas Šenou buvo dingęs, o Diakonas valdė kraštą, ketindamas čia sukurti Pažadėtąją žemę - kaip jis ją suprato. Tačiau Diakono Jeruzalės Raiteliai ėmėsi terorizuoti visus „kitatikius“, mutantus, aišku, taikos ir tikėjimo vardan.
Ir tik tuomet pasirodo vienišas raitelis, kuris turi susiremti ne tik su vietiniais fanatikais, ne tik su Pragaro Išperomis, bet ir išsiaiškinti, kodėl stebuklingieji Sipstrassi pavirto siaubingaisiais Kraujo Akmenimis...
Richard A. Knaak - DIABLO: Kraujo paveldas
Nuo amžių amžinųjų vyksta kova tarp Aukštojo Dangaus ir Žemųjų Pragarų. Ne taip seniai šis karas persimetė į mirtingųjų žmonių teritoriją – Žemę. Pragaro demonas Diablo ugnimi, burtais ir negyvėlių armija sutriuškino beveik visas žmonių karalystes. Kalnuose, miškuose, dykumose, nukariautų miestų griuvėsiuose siautėja šmėklos, demonai, atgiję numirėliai. O pats baisiausias žodis, kurį retsykiais sušnabžda persigandę žmonės, yra Diablo…
Glen Cook - Niūrūs laikai
“Aš – Murgenas, Juodosios Gvardijos vėliavnešys, nors ir susitepęs gėdos dėme: tai aš praradau vėliavą mūšyje. Man dabar šit ir tenka rašyti neoficialius Metraščius, kadangi Kranklys žuvęs, Vienaakis nesiteikia vargintis, o iš visų likusių, ko gero, niekas nė nemoka nei skaityti, nei rašyti. Be to, Kranklys ir mokė mane, ruošė savo įpėdiniu. Tad ir ėmiausi šio darbo net be oficialaus palaiminimo.” Taip rašo Murgenas, vienas seniausių Juodosios Gvardijos veteranų. Gvardija užėmė Dežagorą, svarbiausią Šešėlių Seimininkų tvirtovę,ir stengiasi ją išlaikyti. Tačiau jau atslenka Kaukolių Metai, todėl sukilo visokiausi gaivalai, demonai, bei senoviniai dievai. Juodosios Gvardijos vadas – matyt, jų apsėstas – netenka proto. Vienintelis Murgenas, kad ir užvaldytas neaiškių Tamsos Būtybių ir retsykiais prasmegdamas laiko bedugnėje, galų gale pradeda suprasti Tamsybių planą, kuriame ir žmonės, ir dievai tėra bejėgės marionetės…
Elizabeth A Lynn - Sardonikso Tinklas II knyga
Po kiek laiko į Čabadą atsikraustė grupė investuotojų. Jie ėmė žvalgyti planetą, tyrinėti ir kasinėti. Netrukus aptiko milžiniškas aukso bei sidabro gyslas. Išvystė būdus veisti nuožmiuosius keritus - dėl jų neįtikėtinai gražaus kailio. O nusikaltėlius pavertė vergais, kuriuos "maitino" dorazino porcijomis, kad šie nepradėtų maištauti...
Connie Willis - Pasaulio pabaigos knyga II
Negailestinga Mirties pjūtis ima šienauti žmones abiejuose laikotarpiuose. Kas atsitiko?
Ar tai naujas mirtinas paukščių gripo virusas?
Ar tai Juodoji Mirtis - viduramžių buboninins maras?
Ar baisioji liga prasiskverbė iš 21-ojo amžiaus į 14-ąjį?
O gal atvirkščiai - iš 14-ojo į 21-ąjį?
Visa tai reikės pergyventi ir išsiaiškinti Kivrinai, kuri, prietarų ir dvasinės tamsos apsupty, pasijus tarsi vilties angelas, apsireiškęs juodžiausią žmonijos valandą.
Lois McMaster Bujold - Sielu žiedas
Nedidelėje Montefoljos grafystėje dedasi keisti dalykai. Auksakalys ir burtininkas Prosperas Benefortė prisipažįsta savo dukteriai Fjametai paslapčia užsiimąs juodaja magija. Netrukus Benefortė miršta, o jo kūną pasigrobia uzurpatorius Ferantė, ketinantis sukurti patį šiurpiausią ginklą - Sielų Žiedą...
David Gemell - Mirties įbrolis
Jis – Drusas, labiausiai pagarsėjęs drenajų didvyris, apie kurio gyvenimą pasakojama daugybė legendų. Bene žymiausia legenda – apie Alkazaro Akis, du brangakmenius, kuriuose, kaip manoma, slypi didinga galia. Kad juos surastų, Drusas privalo pereiti paslaptingąją Tuštumą ir susikauti su Tamsos demonais bei išlaisvinti didžiausią praeities burtininkę Šul-Seną. Tik tuomet jis taps tikru Mirties Įbroliu…
Simon Clark - Karalius kraujas Antra knyga
Faktas, kad 1994 metais Žemėje buvo 550 veikiančių ugnikalnių.
Faktas, kad 1995-aisiais jų buvo 660.
Faktas, kad 2004 metais jų jau 2100.
NEPANEIGIAMAS FAKTAS - GLOBALINĖ KATASTROFA NEIŠVENGIAMA.
Riką Kenedį pasaulio pabaigos košmaras užgriuvo jaunimo vakarėlyje, kuriame jis ketino prisipažinti mylįs Keitę Robinson. Netrukus mūsų civilizacija subyrėjo į druzgus, ir teigti, kad žmogus žmogui tapo vilkas, vadinasi, užmerkti akis prieš kur kas klaikesnę tikrovę. Tai supratęs Rikas stengiasi išsaugoti bent kelias dešimtis žmonių nuošalioje vietovėje. Tačiau civilizacijos žlugimo konvulsijos yra tokios baisios, kad visi gyvieji veikiai ima pavydėti mirusiesiems...
"Šiurpus, skandalingas, drastiškas, bet TEISINGAS romanas apie pasaulio pabaigą".