Simon Clark - Karalius kraujas. Pirma knyga
Faktas, kad 1994 metais Žemėje buvo 550 veikiančių ugnikalnių.
Faktas, kad 1995-aisiais jų buvo 660.
Faktas, kad 2004 metais jų jau 2100.
NEPANEIGIAMAS FAKTAS - GLOBALINĖ KATASTROFA NEIŠVENGIAMA.
Riką Kenedį pasaulio pabaigos košmaras užgriuvo jaunimo vakarėlyje, kuriame jis ketino prisipažinti mylįs Keitę Robinson. Netrukus mūsų civilizacija subyrėjo į druzgus, ir teigti, kad žmogus žmogui tapo vilkas, vadinasi, užmerkti akis prieš kur kas klaikesnę tikrovę. Tai supratęs Rikas stengiasi išsaugoti bent kelias dešimtis žmonių nuošalioje vietovėje. Tačiau civilizacijos žlugimo konvulsijos yra tokios baisios, kad visi gyvieji veikiai ima pavydėti mirusiesiems...
"Šiurpus, skandalingas, drastiškas, bet TEISINGAS romanas apie pasaulio pabaigą".
Arthur C Clarke - Tolimosios Žemės dainos
Tik kelios salos bekraščiame vandenyne - Talasos planeta buvo tikras rojus, kuriame prieš daugybę šimtmečių įsikūrė Motininiu laivu atvykusi žmonių kolonija, kai mokslininkai nustatė, kad gan greitai Saulė pavirs nova.

Štai tuomet Talasos danguje apsireiškia milžiniškas žvaigždėlaivis "Magelanas", gabenantis savo triumuose milijoną šaltuoju miegu miegančių paskutiniųjų Žemės gyventojų...
Glen Cook - Plieniniai sapnai
Šlovinga Juodosios Gvardijos istorija tęsiasi jau ne vieną tūkstantį metų. Tačiau siaubingame mūšyje prie Dežagoro gyva teišliko, atrodo, tik Valdovė. Dabar likimas būtent jai lėmė sutelkti Gvardijos likučius ir žūt būt atkeršyti Šešėlių Šeimininkams, kurie nenumaldomai ruošiasi užlieti krauju visą pasaulį...
Ray Aldridge - Faraono kontraktas
Galinga tarpžvaigždinė korporacija, Menų Lyga, valdo visą pangalaktinę vergų prekybą.
Tačiau Faraono planetoje kažkas – gal žmonės, gal ateiviai – įsigudrino vogti vertingiausius vergus tiesiog Lygai iš panosės.
Lyga jau ne kartą siuntė savo specialiuosius agentus į Faraoną likviduoti šių vergų vagių, bet visi agentai dingdavo kaip į vandenį.
Ruizas Avas – geriausias iš geriausiųjų. Dabar jis siunčiamas į Faraoną. Tačiau netrukus Ruizas suabejoja, ar jo užduotis ir yra tikrasis Lygos tikslas. Nes agento smegenyse tūno prakeiktųjų genšų mirties tinklas…
Sergej Lukjanenko - Iliuzijų imperatoriai
Kėjaus Dačo, profesionalaus asmens sargybinio, bei Artūro Kerčio kelionė į Gralio planetą pavirto ilgu ir pavojingu nuotykiu. Tačiau, nepaisant visų kliūčių, savo tikslą jie pasiekė. Tuomet ir paaiškėjo, jog visas jų pasaulis sukurtas siekiant įgyvendinti atėjūno iš svetimos Visatos svajones. Dačas, savo gyvenime susidūręs tik su skausmu bei mirtimi, nusprendžia atrasti šį žmogų ir atkeršyti jam už tokias "svajas"...
Robert E Howard - Konanas
Herojinės fentezi pradininko Roberto Ervino Hovardo Konanbo romanų ciklo pirmoji knyga. Kimeras Konanas anaiptol nubuvo didžiausias Haiborėjos eros herojus, nors jo vardas ir apgaubtas daugelio legendų šydu. Pasaulį jis išvydo mūšio lauke,jo genčiai kaunantis su grobuonių vanirų orda. Vos sulaukęs penkioliktos žiemos, jis jau sėdėjo prie tarybos laužų. Jaunatviško įkarščio kurstomas, Konanas prisidėjo prie būrio esirų, nelabai sėkmingai puldinėjančių vanirus ir hiperborėjus. Tačiau paskutinis žygis šešiolikmečiui kimerui baigėsi grandinėmis. Bet ilgai jį išlaikyti nelaisvėje nepasiseks…
Roger Zelazny - Oberono ranka
Kraujo balsas Korvinui kužda, kad po keistu dangum-jūra atsivėręs Labirintas ir yra tikrasis. Vadinasi, tai, kas lig šiol laikyta realybe, iš tiesų yra tik pirmasis tikrojo Ampero atspindys. Pirminio labirinto fragmentas pajuodęs, o centre – durklu prismeigta korta. Kai ji atsiduria Ampero princo rankose paaiškėja, kur ir kaip prasidėjo visos nelaimės...
Roger Zelazny - Vienaragio ženklas
Korvinas atjoja į Vienaragio giraitę , kur prašė susitikti brolis , tačiau randa jį negyva.Žudiko kišenėje - raštelis, pasirašytas..Korvino.Padėtis itin aiški:Korvinas, tapęs valdovu , skuba pašalinti savo varžovus.Kam naudinga , kad visi tuo patikėtų , kieno siųstas tas žudikas ir ką slepia artimiausi Korvino giminaičiai?..