NB B Rainovas - Gražūs taifūnų vardai ir kiti
Knygoje spausdinami trys šiuolaikinių bulgarų rašytojų romanai. B. Rainovo "Švelnūs taifūnų vardai" pasakoja apie bulgarų žvalgų gyvenimą Šveicarijoje. P. Vežinovo "Prisipažinimas savo noru" nagrinėja kriminalinę bylą. A. Karasimeonovo "Dvigubas žaidimas" tiria savižudybės aplinkybes, parodo tardytojo samprotavimus, dvejones dėl pasirinktos profesijos.
Napoleonas Kitkauskas - Vilniaus pilys
Bendradarbiaudamas su architektais-restauratoriais, K.N. Kitkauskas yra parengęs Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje Istorijos ir geografijos muziejaus ir Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos knygų saugyklos projektus. Jis taip pat dalyvavo rengiant Trakų, Biržų, Medininkų, Raudonės, Raudondvario pilių liekanų konservavimo bei dalinio restauravimo projektus, 1970 – 1982 m. parengė Tolminkiemio bažnyčios atkūrimo bei K. Donelaičio gyvenamojo namo – klebonijos restauravimo projektą. Nuo 1968 m. kartu su istorikais tyrė Vilniaus Arkikatedros požemius, architektūros raidą ir nustatė pirmosios Vilniaus katedros kontūrus. Tuo pat metu kaupė medžiagą ir apie kitų Vilniaus Žemutinės pilies pastatų bei gynybinės sienos liekanas, o 1989 m. išleido knygą „Vilniaus pilys“, už kurią 1990 m. jam buvo paskirta Nacionalinė premija.
Namų medicinos enciklopedija
Turinys:
Skyrius 1: Sveikas žmogus ir jo vystymasis
Skyrius 2: Požymiai
Skyrius 3: Širdis ir kraujagyslių sistema. Kvėpavimo organų sistema
Skyrius 4: Virškinimo organų sistema
Skyrius 5: Šlapimo takai. Lytiniai organai
Skyrius 6: Oda ir jungiamasis audinys. Judėjimo ir atramos aparatas
Skyrius 7: Medžiagų apykaita. Hormonai
Skyrius 8: Jutimų organai. Nervai. Psichika
Skyrius 9: Navikinės ligos. Leukozės
Skyrius 10: Infekcinės ligos. Traumos. Apsinuodijimai
Skyrius 11: Vaikų ligos
Skyrius 12: Tyrimo ir gydymo metodai
Skyrius 13: Natūralusis ir alternatyvusis gydymas
Skyrius 14: Vaistiniai augalai
Skyrius 15: Profilaktika. Mityba. Aplinka
Skyrius 16: Kasdienio gyvenimo prochologija
Skyrius 17: Kur ieškoti pagalbos?
Skyrius 18: Pirmoji pagalba
Mor Jokai - Vengrų nabobas
Romanas apie XIX a. Vengriją: nacionalinio išsivaduojamojo judėjimo dvasia, meilės intriga, humoras, vaizdinga kalba.

„Vengrų nabobas“ - vienas geriausių vengrų rašytojo M. Jokajaus romanų, sukurtas romantiška nacionalinio išsivaduojamojo judėjimo dvasia. Autorius sodriom spalvom piešia XIX a. pirmosios pusės Vengriją, smerkdamas beprasmišką aristokratų žemvaldžių gyvenimą ir kartu tikėdamas šalies atgimimu. Knyga parašyta gyva, vaizdinga kalba, žavi sumania meilės intriga, herojų nuotykiais ir humoru.
Mokslas ir Visata 1989
„Mokslas ir visata" yra populiariosios enciklopedijos „Pažinimo džiaugsmas", kurią išleido D. Britanijos Mičelio ir Bizlio leidykla, pirmosios knygos lietuviškas vertimas.
Gamtos mokslų raidos bendrosios problemos, visatos paslapčių suvokimo istorija išdėstyta pakankamai plačiose D. Britanijos Karališkosios draugijos narių A. Kotrelio ir B. Lovelio pratarmėse, kuriomis prasideda šios knygos du savarankiški skyriai.
Populiarioji „Pažinimo džiaugsmo" enciklopedija labai savitas leidinys. Visų pirma labai originalus ir įdomus medžiagos dėstymo būdas — iliustracijos pasako daugiau negu tekstas, kuris tik aptaria tai, kas parodyta iliustracijose. Savita ir knygos sandara: tam tikra tema ar net mokslo šaka išdėstoma dviejų puslapių atvarte, kurių kiekviename labai daug vaizdžių ir retų iliustracijų. Tekstas papildytas naujausiais duomenimis ir atradimais.
Be abejo, šis leidinys nėra enciklopedija įprasta šio žodžio prasme, nėra ir žinynas — greičiausiai, tai skaitinių knyga, — labai vaizdi ir spalvinga. Tikimės, kad ji sudomins ir lietuvių skaitytojus.