Viktoras Suvorovas - Valymas: Kodėl Stalinas šalino armijos vadus?
Kiekvienai problemai žymieji SSRS ideologai sudarydavo programą iš trumpų frazių, kuriomis valdiniai daugelį metų vadovavosi nė nemąstydami. Liaudies galvos nuo pat Spalio revoliucijos laikų prikimštos skambių žodžių, nepajudinamų tiesų, mąstymo štampų. Raudonosios armijos 1937-1938 metų valymo programa buvo parengta ir tvirtai įkalta mums į galvas. Tuchačevskis, Vorošilovas, Dybenka, Jakiras ir dar daugelis kitų - didieji strategai, karo vadai ir minčių galiūnai. Stalino valdymo metais tas valymas įgavo neregėtų ir negirdėtų mastų. Stalinas esą žudė genijus, o kvailius palikdavo. Raudonosios armijos sutriuškinimas 1941 metais -pirmas 1937-1938 metų valymo padarinys. Dėl to, tvirtinama, dauguma sovietinių vadų neturėjo deramos patirties, nes savo pareigas ėjo mažiau nei vienerius metus. Kas dėl viso to kaltas? Kas viską sugalvojo? Kaipgi buvo iŠ tikrųjų? Ar visa tai tiesa? Į šiuos ir panašius klausimus skaitytojas tikrai ras atsakymus.
Viktoras Suvorovas - Savižudybė: Kodėl Hitleris Užpuolė Sovietų Sąjungą?
Kodėl Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą. Ar Vokietija buvo pasirengusi karui su ja? Kodėl Stalinas taip atkakliai netikėjo žvalgų pranešinais apie artėjantį puolimą? Atrodytų, atsakymai į šiuos paprastus klausimus jau seniai aiškūs. Bet ar tikrai ?
Naujoje knygoje Viktoras Suvorovas labai įtikinamai pateikia visiškai netikėtus atsakymus, kurie neigia jau keletą dešimtmečių istorijos vadovėliuose kartojam „tiesas". Hitlerinė Vokietija visiškai nebuvo pasirengusi karui. Sovietų Sąjungos karinė galia gerokai lenkė Vokietijos galią, todėl sprendimas užpulti Sovietų Sąjungą Hitleriui reiškė savižudybę...
Viktoras Suvorovas - Ledlaužis. Kas pradėjo Antrąjį Pasaulinį Karą?
Daugelyje šalių ir ne po vieną kartą išleistoje Viktoro Suvorovo knygoje įtaigiai ir argumentuotai įrodinėjama, kad Sovietų Sąjunga buvo Antrojo pasaulinio karo iniciatorė ir kaltininkė, kad ji rengėsi pirmoji užpulti Vokietiją, tačiau Hitleris aplenkė Staliną. Knygos autorius savo tėvynėje buvo apkaltintas išdavyste ir už akių nuteistas mirties bausme.
Viktoras Suvorovas - Kontrolė
Romano veikėjai - Streleckaja (Žar ptica), Cholovanovas (Drakonas), Stalinas, Ježovas ir kt. - mūsų skaitytojui jau pažįstami iš 1998 m. „Minties" leidyklos išleisto Viktoro Suvorovo romano „Pasirinkimas".
Pagrindinė šio romano tema - Ježovo vadovaujamame SSSR valstybės saugume rezgamo sąmokslo atskleidimas, su juo susiję Nastios Streleckajos ir asmeninio Stalino lakūno Cholovanovo pavojingi nuotykiai, žiaurios represijos, ištikimybės Stalinui kontrolė.
Viktoras Suvorovas - Išvaduotojas
„Išvaduotojas“ – pirmoji V. Suvorovo knyga, išversta į 23 kalbas. Kaip teigia kritikai, niekas iki šiol nekalbėjo apie Sovietinę armiją taip atvirai, atmesdamas vidinę ir išorinę cenzūrą. Knyga pirmiausia išleista anglų kalba Londone 1981 metais. Rusų kalba ji pasirodė 1986 metais, pavadinta „Išvaduotojo pasakojimais“.

Viktoras Suvorovas - profesionalaus žvalgo Vladimiro Bogdanovičiaus Rezuno slapyvardis. 1978 metais jis pabėgo į Didžiąją Britaniją. Sovietų Sąjungoje buvo nuteistas mirties bausme.
Viktoras Suvorovas - Diena M. Kada Prasidėjo Antrasis Pasaulinis Karas?
Garsiosios V. Suvorovo trilogijos apie Antrąjį pasaulinį karą antrojoje knygoje toliau įtikinamai nagrinėjami faktai, pagrindžiantys autoriaus mintį, kad Sovietų Sąjunga ketino 1941 metais pati užpulti Vokietiją. Remdamasis visiems prieinamais šaltiniais,— to meto Sovietų Sąjungos periodine spauda, vėliau paskelbtais karvedžių atsiminimais ir kt.,— V. Suvorovas skaitytojus verčia kitaip pažvelgti į daugelį dalykų, kuriais seniau niekas nebuvo suabejojęs.
Viktoras Kernbachas - Laivas virš Atlantidos
Viktoras Kernbachas – rumunų rašytojas. Išmokęs rusų bei gruzinų kalbas, jis išvertė į rumunų kalbą tokių rašytojų kūrinius, kaip: Vladimiro Majakovskio, Šotos Rustavelio, Georgijaus Leonidzės ir kitų. Paties autoriaus kūriniai yra išversti į daugelį Europos kalbų. Didžiausio populiarumo susilaukė jo knyga „Laivas virš Atlantidos“. Meniškai interpretuodamas mokslo duomenis bei manuskriptus, įvairių tautų senovės padavimus ir legendas apie mįslingas ir dingusias žemes, remdamasis nūdienos hipotezėmis ir karštomis mokslininkų diskusijomis Europos žurnaluose, autorius sukūrė patrauklią, romantišką apysaką apie milžinišką Atlanto vandenyno salą Atlantidą, žuvusią kartu su visais gyventojais dėl didžiulės geologinės katastrofos, kurią sukėlė ateiviai iš kosmoso.
Viktoras Suvorovas - Paskutinė respublika
V. Suvorovas pirmoje „Paskutinės respublikos" knygoje pateikia vis dar intriguojantį klausimą: kodėl Sovietų Sąjunga pralaimėjo Antrąjį pa-saulinį karą? Autorius pradeda nuo minčių apie Pergalės paradą Maskvos Raudonojoje aikštėje, randa įdomių sąsajų tarp Hitlerio atėjimo į valdžią bei Sovietų Sąjungoje Lenino ir Stalino puoselėtos pasaulinės proletarinės revoliucijos idėjos, sugriauna įsigalėjusią nuomonę apie Sovietų Sąjungos nepasirengimą karui ir pažeria dar daug originalių, kandžių ir taiklių pastabų, kurias įtikinamai išplėtoja.

V. Suvorovas antroje „Paskutinės Respublikos" knygoje polemizuoja su savo knygų kritikais, analizuoja Antrojo pasaulinio karo priežastis, įžvelgdamas Hitlerio ir Stalino sąmokslą. Į kaltinimą, kad perrašo istoriją, V Suvorovas atkerta, jog iki šiol oficialioji karo istorija neparašyta.