Poul Anderson - Trys Širdys Ir Trys Liūtai
Taiklus šūvis mūšyje - ir Holgeris Karlsenas atsiduria Viduriniame Pasaulyje, burtų bei magijos karalystėje, kur taip pat tvenkiasi lemtingojo žmonijai karo debesys. Fėja Morgana, kiti Stebūklų šalies verčia Holgerį tarnauti Caoso, jau prisijaukinusio trolius, milžinus žmogėdras ir vilkolakius, ordoms. Mergelė Gulbė jį įkalbinėja ginti Žmoniją. Iš pradžių, neikdamas Vidurio Pasaulio realumą, Holgeris trokšta kuo greičiau grįžti Žemėn, tačiau netrukus suvokia, jog būtent šioje ugnimi spjaudančių drakonų, aistringų undinių šalyje jis privalo kovoti arba mirti ...
Poul Anderson - Raganų Pasaulio Voratinklis
Saimonas Tregartas, Žemės žmogus, atsidūręs Raganų pasaulyje, patenka į patį ten siaučiančio karo sūkurį. Saimonas žino, kad jis su savo burtininke žmona neturės ramybės tol, kol nesuras grobikų kolderų irštvos, kol neaptiks Vartų, pro kuriuos it maras plūsta nežemiškos pabaisos. Tačiau klastingas priešas nesnaudžia: pamažu, bet atkakliai jis rezga Raganų Pasaulio Voratinklį.
Michael Moorcock - Kalaviju Rikis
Tais laikais buvo šviesos vandenynai ir miestai danguje, ir laukiniai bronzos paukščiai. Aukštesni už pilis maurojo ir baube raudoni galvijai. Juodose upėse nardė šaižiai ūkaujančios smaragdo būtybės. Tai buvo laikai dievų, su visa savo galybe nužengusių į Žemę; milžinų, klaidžiojančių vandenyse; tamsiųjų jėgų laikai ir beminčių dvasių, kurias iššaukti galėjo liguista sąmonė ir kurios išnykdavo, tik gavusios savo siaubingą kruvinąją auką; magijos, šmėklų, kintančios gamtos, beprotiškų paradoksų, išsipildančių sapnų ir realybe virstančių košmarų laikai.
Poul Anderson - Kryziaus zygis i dausas
Ateiviai, atskridę Žemėn, regi melsvai žalią planetą, kurioje gyvena primityvūs dvikojai padarai. Pavienės pilys, kaimai, išsibarstę viduramžių Anglijos tyrlaukiuose,- pasaulis prašyte prašosi, kad jį užgrobtu.
Čiabuviai regi - velnius! Žinia, kaimiečiai prietaringi, jų ginklai prasti, bet užtad jie moka kovoti su piktosiomis dvasiomis. Ir geriausias būdas sudoroti šias pragaro išperas - tai surengti KRYŽIAUS ŽYGĮ Į DAUSAS.
Andre Norton - Raganų Pasaulis
Pulkininkas Saimonas Tregartas pateko galingų nusikaltelų nemalonėn. Jam teliko gyventi viena, na gal dvi dienos. Padėtis beviltiška, nebent ... nebent jis pasinaudotų Pragaištingo Akmens galia ir atsidurtu alternatyviniame pasaulyje, kur galioja kiti gamtos dėsniai, kur burtai bei magija - įprasti, nieko nestebinantys reiškinaiai. Bet tuomet jau nebebus kelio atgal. nes jį priglobs, jo likimą lems RAGANŲ PASAULIS.
Klifordas Donaldas Saimekas - Kaukų draustinis
Jau pirmieji puslapiai įtraukia į įdomų ir išties spalvingą fantastinį pasaulį. Nors veiksmas vyksta gimtojoje mūsų Žemėje, ji visai ne tokia, kokią mes ją pažįstame. Teko nemažai skaityti senutės Žemės pavaizdavimų ateityje: nuo apokaliptinio pragaro iki žmonių protu sukurto rojaus, na, o K. D. Simak (Saimeko) knygoje Žemė - mokslininkų ir įvairių galaktikos tautų atstovų buveinė. Čia viskas labai persipynę. Jau pirmosios eilutės nuteikia skaityti techninę mokslinę fantastiką: kalbama apie persikėlimus erdvėje. Tačiau vėliau iš kosmoso platybių nusileidi į žaliuojančią Žemę, kurioje gyvena ir mažoji tauta - fantasy herojai: laumės, troliai, kaukai, banšės. Tokio SF (mokslinės fantastikos) ir F ( fantasy ) persipynimo, tiesą sakant, neteko niekur kitur skaityti. Nesu didelis F gerbėjas, bet šioje knygoje abiejų fantastikos krypčių pasaulis tiesiog įstabus. Na kur kitur pamatyti tokį vaizdą: sugedęs autolėkis nukrenta laimių pievelėje, o reaktyvinio variklio gedimo priežastis - trolių užkeikimai?
Robert Silverberg - Sienos karalijos
Poilarui Kreivakojui Piligriminė kelionė į gigantišką kalną Kosa Saagą buvo viso gyvenimo svajonė. Kasmet Keturiasdešimt Išrinktųjų mėgindavo užlipti į Kosą Saago Viršūnę, pabendrauti su dievais ir sugrįžti praturtėjus dieviškomis žiniomis.
Tačiau tik vienas kitas piligrimas tesugrįždavo į gimtąjį kaimą. Deja, tik išprotėję. Dauguma išvis dingdavo be pėdsako.
Poilaras su draugais pasiryžęs pasiekti Viršūnę. Kelionė per Sienos Karalijas, pažintis su keistais padarais, šmėklomis, Išlydytaisiais bei Perkeistaisiais ir galiausiai kontaktas su pačiais "dievais" iš esmės pakeis Poilaro ir jo gentainių suvokimą apie juos supantį pasaulį ir kosmoso platybes.. .
Sergej Lukjanenko - Nakties Sargyba
GERIAUSIAS 2003 METŲ
EUROPOS RAŠYTOJAS FANTASTAS

Užslinkus nakčiai gaatvėse baisu.
Tačiau baimė kausto ne todėl, kad ima siautėti nusikaltėliai ar maniakai.
Kai užslenka naktis, į gatves medžioti išeina tie, kurie vadina save Kitais.
Tai-vampyra ir vilkolakiai, burtininka ir raganos.

Tie, Kiti, saulei nusileidus, įgyja ypatingas galias.
Tų Kitų nesužeidžia įprasti ginklai.
Gerai dar, kad "naktinius medžiotojus" jau daugelį amžių priži0ri Nakties Sargyba.
Nakties Sargyba kovoja su Tamsps išperomis, tačiau negali pažeisti Sutarties,
pasirašytos kitados tarp Šviesiųjų ir Tamsiųjų...
Peteris Lorencas - Homunkulai
Mokslinis-fantastinis VDR rašytojo romanas nukelia skaitytoją į 2037 metus. Talentingi Amerikos mokslininkai sugeba sukurti dirbtinį žmogų ir net organizuoja masinę jų gamybą. Tačiau homunkulai turi tapti tik naikinimo Įrankiu militaristų rankose. Erudicija pranokdami savo kūrėjus, homunkulai sužlugdo niekšiškas karo kurstytojų užmačias. Knygoje gvildenama, kokį vaidmenį žmogaus gyvenime vaidina sąžinė, atsakomybė už savo veiksmus prieš visą žmoniją.