Rimantas Daubaras, Sigitas Daubaras, Ieva Mackevič, Vaida Paukštė - Šiuolaikiškas žvilgsnis į tinklalapių kūrimą. Informacinių technologijų pasirenkamasis kursas IX–X klasėms.
Tai skaitmeninė vadovėlio „Šiuolaikiškas žvilgsnis į tinklalapių kūrimą. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas IX–X klasėms“ versija. Šis vadovėlis parengtas pagal atnaujintas IX–X klasių bendrąsias programas ir skirtas pasirenkamajam tinklalapių kūrimo pradmenų moduliui. Vadovėlyje aiškinama kaip susikurti savo svetainę, joje kūrybiškai pateikti informaciją. Tai atliekama nagrinėjant konkretų pavyzdį – žingsnis po žingsnio kuriant svetainę „Mano Lietuva“. Vadovėlyje aiškinama, kaip naudojantis pakopiniais stiliais galima papuošti savo svetainę ir ją publikuoti internete. Vadovėlyje gausu praktinių užduočių, skirtų hipertekstinio dokumento kūrimo ir tvarkymo įgūdžiams formuoti. Gabesniems mokiniams skyrelyje „Smalsiems“ pateikiamas užduotis siūloma atlikti savarankiškai.
Ray Bradbury - Pradžios pabaiga
Knygos aprašymas:Amerikiečių fantasto R. Bredberio apsakymai, kuriuos vienija autoriaus tikėjimas žmogumi, tuo, kad žmonijos istorijai lemta nusitęsti į begalybę. Apsakymai iš rinkinių „The Illustrated Man“ (1951 m.), „R is for Rocket“ (1962 m.), „The Machineries Of Joy“ (1964 m.) ir „S is for Space“ (1966 m.).
Raštai 2009 Nr 3
Juk kartais būna, kad norisi kažko, kažko tokio... Dar nematyto, naujesnio, gyvesnio. Ilgais vakarais, ypač žiemą... prie televizoriaus, žiūrėk, nejučiom ir nusinersite ar nusimegsite kokį mielą dalykėlį... Sako, mezgimas ir nervus ramina.

Pavartykite - rasite nesudėtingų raštų raštelių naujam megztukui, palaidinei ar dukrelės suknelei... Ir patyrusioms mezgėjoms, ir norinčioms pirmąkart save ir kitus nustebinti gebėjimais megzti bus patogu turėti po ranka įvairesnių raštų. Iškraustykit šią močiutės skrynią - pamiršti raštai juk... tokie madingi!
Pranas Čepėnas - Naujųjų laikų Lietuvos istorija II
Kai nepavyko J. Puzino sumanytai ir suorganizuotai parašyti kolektyvi nei Lietuvos istorijai, to darbo ėmėsi vienas Pranas Čepėnas. Jis užsibrėžė parengti jos net tris tomus. Pirmą tomą skyrė XIX amžiui. Jį parašė ir Dr. K. Griniaus Fondas išleido 1977 m. Antrą knygą baigė, bet nesuskubo jos išleisti. Ji pasirodė 1986 m. jau autoriui numirus. Jai teskiriamas trumpas nepriklausomybės laikotarpis (1919 - 1922).

Tomas pradedamas skyriumi "Pirmoji Sovietų Rusijos invazija į Lietuvą". Pasakojama apie Kapsuko bandytą kurti Lietuvą ir lietuvių laikyseną jos atžvilgiu. Daugiau skiriama vietos vadinamam Lit-Belui, t. y. Lietuvos - Gudijos respublikai. Per trumpas laikas buvo jai pradėti veikti. (1919.11.27 - 1919.IV. 18).

Lietuvių karas su įsibrovusiais sovietiniais rusais trumpai išdėstytas. Neatsižvelgta į Santarvininkų priešinimąsi bolševikinei Rusijai pasiekti Baltijos pakraštį ir įsitvirtinti jame. Tuo ir pasinaudojo Pabaltijo tautos, iš dalies paremtos Santarvininkų. Lietuvos karas su bolševikais rusais išdėstytas trumpai. Jis baigiamas Maskvos sutartimi 1920 m. liepos 12 d.

Valstybės organizavimas pradedamas nuo 1919 m., kada buvo susektas vadinamas "peoviakų" rengtas perversmas, kur kėsintasi nuversti Lietuvos vyriausybe ir ją pakeisti prolenkiška. Neilgas, nuosekliai aprašytas vaizdelis, patrauklus skaitinys. Cia pat pasakojama, kaip kurtas valstybės aparatas, medžiojami finansai ieškant paskolų viduje ir užsienyje. Nuostabų autoriaus kruopštumą liudija vis pateikiamos gaunamų paskolų sumos.
PFL.VM1.Rikas.Selejus.-.Didvyrio.sunus.1996.LT
TARPINĖ ZONA
Taip vadinamos septynios karalystės tarp žemės mirtingųjų pasaulio ir nemirtingųjų elfų. Susiruošęs su tėvais švęsti savo dvidešimt pirmąjį gimtadienį, Gilas Taineris negalėjo nė numanyti, kad šią dieną, kaip ir daugelį kitų vėliau, jis praleis tarpinėje zonoje. Tai šauksmas iš ateities, kurioje jis matė save kaip kompiuterių programuotoją Silikono slėnyje. O blogiausia, kad Gilas namuose nerado tėvų, tik mamos raštelį, kuris rodė kelią į pavojų ir lėmė likimą, kokio jis nė neįsivaizdavo.
L. Ronas Habardas - Mūšio laukas - Žemė 3 Dalis
Dramatiška Žemės žmonių kova su galingu Visatos valdovu siaubūnų psichių imperija vis nesibaigia. Džoniūi Gudbojui Tiieriui su keletu žmonijos atstovų pavyksta rasti silpnąją psichių vietą. Galbūt tai padės išsilaisvinti iš amžius besitęsiančios vergovės.
Knyga priskiriama prie geriausių pasaulinės fantastinių nuotykių literatūros kūrinių.
L. Ronas Habardas - Mūšio Laukas - Žemė 2 Dalis
Tai nuo pirmųjų iki paskutinių knygos eilučių įdomus ir patraukiantis pasakojimas. Dramatiška ir nutrūktgalviška kova su siaubą keliančia psichių imperija, nenugalimais Visatos valdovais.
Džonis Gudbojus Tileris ir keletas išlikusių žmonijos atstovų mėgina išsilaisvinti iš šimtmečius besitęsiančios vergovės. Viltis, kad tai pavyks, — lyg plonytis šilkinis siūlelis.
Tai įdomi saga, tęsianti žvaigždžių karo tradicijas ir, be abejonės; priskiriama prie geriausių pasaulinės fantastinių nuotykių literatūros kūrinių.