Scott Kelby - Skaitmeninė fotografija

Kaip pasiekti, kad jūsų nuotraukos atrodytų kaip profesionalų? Skaitmeninės fotografijos eroje tai nėra labai sudėtinga, teigia populiariausias pasaulyje kompiuterių ir fotografijos literatūros autorius Scottas Kelby. Kiekviename šios knygos puslapyje pristatoma po viena idėją, kaip patobulinti jūsų nuotraukas, konkrečiai kalbama apie tai, kokį mygtuką paspausti ar kokį režimą pasirinkti.
Šarlota Brontė - Džeine Eir

XIX a. anglų rašytojos romane su dideliu nuoširdumu vaizduojama našlaitės Džeinės Eir vaikystė atšiaurioje prieglaudoje, o vėliau jos gyvenimas aristokratų šeimoje, kur ji, būdama guvernantė, moko turčių vaikus. Skaitytoją žavi nuoširdus pasakojimo tonas, taurūs veikėjų poelgiai. Autorė kupina užuojautos paprastiems žmonėms, kelia emancipacijos, intelektualinės pažangos idėjas.
Sabine Fritz Feryal Kanbay - Iliustruotas technikos žodynas vaikams

Kasdien vaikai susiduria su dalykais, apie kuriuos norėtų žinoti daugiau. Skaitydami šį žodyną, vaikai įgis visokeriopai naudingų žinių. Daugiau kaip 60 temų ir per 250 spalvotų iliustracijų patitikimai atsakys į bet kurį aktualų klasimą, paaiškins visa, ką reikėtų žinoti, o vaiko amžiui pritaikyti bandymai pažadins smalsumą. "Iliustruotas technikos žodynas vaikams" – pradedant eorodinamikos ir baigiant žaibolaidžio tema – padės jauniesiems mokslininkams ir tyrinėtojams savarankiškai išsiaiškinti jiems rūpimus klausimus.
Rainer Crummenerl - Kas yra kas Piratai

Piratavimas yra toks pat senas dalykas kaip ir pati jūreivystė. "Peirates" graikai vadindavo vyrus, plaukdavusius per jūrą plėšikauti tolimų kraštų pakrantėse. Vėliau šis žodis transformavosi į žodį "piratai" ir jį pradėjo vartoti visos jūrų tautos - nesvarbu, ar šie piratai kėlė nerimą jūrose kaip jūrų plėšikai ar vikingai, kaperiai, korsarai. Šioje KAS YRA KAS serijos knygoje Rainer Crummenerl profesionaliai ir įdomiai pasakoja apie jūrų plėšikų pasaulį.
R Burbaitė J Blonskis V Bukšnaitis - Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimą (XI-XII kl.) C++

Vadovėlis parengtas pagal atnaujintą Vidurinio ugdymo informacinių technologijų išplėstinio kurso programavimo modulio programą. Jame tęsiama pažintis su duomenų struktūromis ir programavimo kalbos C++ priemonėmis, nagrinėjami klasikiniai algoritmai, yra užduočių įgūdžiams ugdyti ir savarankiškam darbui atlikti. Dėstant kursą, laikomasi tų pačių metodologinių principų, kaip ir vadovėlyje „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas IX–X klasėms“. Pateikiama septyniolika praktikos darbų, kuriuos atliekant galima įtvirtinti teorines žinias, įgyti praktinių programavimo įgūdžių. Kiekvieno darbo pabaigoje yra papildomų užduočių savarankiškam darbui. Svarbiausia informacija glaustai pateikiama C++ kalbos ir duomenų struktūrų bei algoritmų žinynuose.
Jonas Blonskis, Valentina Dagienė - Programavimo pradmenys XI–XII klasėms
Programavimas – itin kūrybiškų ir intelektualių pastangų reikalaujanti veikla. Šiame vadovėlyje bandoma parodyti, kaip kuriamos programos. Vadovėlį sudaro dešimt skyrių. Visuose skyriuose pateikiama nemažai pratimų, kuriuos reikėtų atidžiai išnagrinėti ir atlikti kompiuteriu. Vadovėlis sudarytas taip, kad pagrindinis dėmesys būtų kreipiamas į praktinį uždavinių realizavimą kompiuteriu, Paskalio programavimo kalba.
Simonas R. Grynas - Sukilimas 2 dalis

Į tolimą planetą, kurioje nežmoniškai sunkiomis sąlygomis pluša klonai ir belaisviai, gamindami galingai imperijai ginklus, atvyksta žmonių pasaulio didvyriai padėti sukilėliams. Ko verti pinigai, garbė, sąžinė, meilė. kai kryžiuojasi turtingųjų kėslai ir pavergtųjų laisvės?

Detstalkeris - "Sėlinanti Mirtis". Tai ne vien vardas. Tai lemtis ...

Grynas, vaizduodamas beprotišką drąsą, kosminius mūšius bei gausybę ironiškų pokštų, sukuria nuostabią ir patrauklę kosminę operą.
Andrej Valentinov - Dezertyras

1793-ieji, Paryžius. Revoliucija.
Laisvė, Lygybė, Brolybė.
Ir – Mirtis, kuriai tarnauja tiek karas, tiek nepailstanti giljotina.
Tačiau Mirtis, karaliaujanti revoliucijos apimtoje Prancūzijoje – ne visagalė. Buvęs rojalistų armijos karininkas netikėtai atsipeikėja mūšio lauke. Jis nebeprisimena savo vardo, tačiau viena žino neabejotinai – jog yra miręs. Tad kodėl jis čia?
Kodėl niekas iš aplinkinių nesupranta, jog bendrauja su numirėliu? Ar jis toks vienintelis? O gal nuo Mirties pasprukusių dezertyrų esama ir daugiau?.