Kazys Almėnas - Šienapjūtė - 1970K. Almenas, yra visai naujos, skirtingos formacijos literatas, kurio savitą vietą apsprendžia jo skirtingas, nei kitų, likimas. Gimęs Kaune 1935 metais, jis dar vaikas su tėvu — Veterinarijos akademijos dėstytoju — atsidūrė per karą svetimoj šaly. Tad augo ir brendo kultūrinėje aplinkoje, kurioje sąlytis su lietuviais buvo labai menkas. Aukštąjį mokslą K. Almenas ėjo JAV, Nebraskos valstijoje, gyvulių augintojų krašte, kur įsikūrė jo tėvas. Kaip dažnas amerikiečių studentas, jis sėmėsi gyvenimo patirties ne tik iš savo aplinkos, bet ir dirbdamas atostogų metu įvairius fizinius darbus. Taip susikaupė ir nemaža įspūdžių, kurie vėliau rado vietą jo knygose.
Karl May - Lokių Medžiotojo Sūnus - 1994“Lokių Medžiotojo sūnus" - vienas iš populiariausių vokiečių rašytojo K. Majaus (1842-1912) romanų. Lokių Medžiotoją ir jo draugus paima j nelaisvę sijų-oglalų genties indėnai, norėdami nugalabyti juos prie kankinimų stulpo ir taip atkeršyti už savo trijų karių žūtį. Lokių Medžiotojo sūnui Martinui tėvą vaduoti padeda skaitytojams jau pažįstami Vinetu, Old Šeterhendas, Šlubis Frenkas ir kiti dori vakariečiai bei indėnai. Kaip ir kiti K.Majaus romanai. Ši knyga kupina daugybės nuotykių ir įtampos.
Karl May - Estakado Dykumos Šmėkla - 1994Vokiečių rašytojo K. Majaus (1842-1912) romane susitiksime su daugeliu jau pažįstamų herojų - Old Šeterhendu, Vinetu, Šlubiu, Frenku, Storuliu, Džemiu ir kitais, - kurie keliauja per pavojingą Estakado dykumą, padeda doriems žmonėms išvengti plėšikų pinklių ir išsiaiškina mįslingos būtybės, vadinamos "Estakado dykumos šmėkla", paslaptį.
Juozas Kralikauskas - Mažvydas - 1997Šiame romane rašytojas kuria lietuvių literatūros pradininko Martyno Mažvydo jaunystės metų savąją meninę viziją. Tyrinėtojai nėra aptikę romano siužetą sudarančių Mažvydo biografijos faktų, tad romanistas pasikliauja išmone. Galintis kelti ginčų dėl biografinių prielaidų ir istorinių laiko realijų, sklandaus dinamiško pasakojimo romanas neabejotinai praplečia mažvydianos meninę erdvę.
Jonas Užurka - Vytautas Didysis - Nuo Bėglio Iki Monarcho - 2008Šiame romane pasakojama apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnų Vytautą Didįjį (1350–1430) – itin spalvingą viduramžių asmenybę, valdovą ir karvedį. Vytautas rėmė tėvą, kovojusį su Jogaila dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sosto, už tai, Jogailos suimtas, kalėjo Vilniaus ir Krėvos pilyse.

1382m., nužudžius Kęstutį, iš kalėjimo jis pabėgo pas kryžiuočius ir siekė atgauti tėvoniją. Kaip klostėsi tolesnis Vytauto - politiko, valdovo - gyvenimas iki pat jo mirties, kokią skaudžią ameninę dramą jis išgyveno, sužinosite perskaitę šį romaną.