Barbara Cartland - Meilės Karma - 1995Anglijoje pamotės skriaudžiama ledi Orisa Fein, brolio patarta, nusprendžia grįžti į Indiją, kur gimė, pas savo dėdę pulkininką Henrį Hobartą. Laive, kuriuo plaukia ištekėjusios moters pavarde, ji sutinka savo savo brolio priešą majorą Maironą Meriditą ir labai būgštauja, kad šis jos neatpažintų ir jai netektų grįžti atgal.

Tačiau kelionė jūra - tai tik kvapą gniaužiančių nuotykių pradžia, nes Indijos ir Afganistano pasienyje, kur tarnauja Orisos dėdė, kyla neramumai: Rusijos kurstomos kalniečių gentys apgula britų fortus. Baisios grėsmės akivaizdoje Orisos likimas netikėtai vėl atsiduria majoro Meridito rankose..
Barbara Cartland - Meilės Belaisvė - 1995Pagrindinė romano veikėja Sorilda po tėvų žūties katastrofoje apsigyvena dėdės pilyje. Ilgai gedėjusi tėvų, našlaitė pamažu pripranta prie ramios Nanytono gyvenimo tėkmės.

Tačiau kai našlys hercogas Ytonas veda trisdešimt penkeriais metais už save jaunesnę moterį, Soridos gyvenimas pasidaro nepakenčiamas. Tolesnis romano veiksmas Soridos likimą veda iš niūrios nelaisvės pilyje į meilės nelaisvę.
Barbara Cartland - Meilė Nugali - 1996Simoną Bel, mylimą lordo Belgreivo dukrą, draugė Karolina fon Honental pakviečia paviešėti į savo šeimą, gyvenančią Berlyne. Simona sužino, kad Karolinos tėvas baronas Honentalis turi stulbinamą meno kolekciją, kuri jai nepaprastai įdomi.

Nutaikiusi progą Simona viena įsmunka į barono kabinetą, kur ją ypač sužavi senovinis palankinas. Išgirdusi balsus ir išsigandusi, kad gali būti aptikta, Simona šmurkšteli į palankiną ir užsklendžia duris.

Į patalpą įeina baronas Honentalis ir dar vienas asmuo. Simona nugirsta jų pokalbį apie anglą, pavarde Vatsonas, kuris su Midhorsto markizu kuria naują pabūklą karo laivams. Nekantraudami sužinoti naujojo ginklo paslaptis, vokiečiai Vatsoną pagrobia.

Valdžios atstovų įkalbėtas, baronas pakviečia markizą į savo namus ir pasamdo gražiąją grafienę, kad ji išviliotų iš jo visas paslaptis.

Simona palieka savo slėptuvę nepastebėta ir trokšta perspėti markizą. Kai šis atvyksta, ji randa būdą jam papasakoti, ką girdėjo. Markizas jai nepaprastai dėkingas už pagalbą.

Kaip markizas įtraukia Simoną į pavojingą žygį siekdamas išlaisvinti Vatsoną, kaip surengia jo išgabenimą iš Vokietijos ir kaip Simona suranda meilę, kurios ieškojo – visa tai papasakota šioje jaudinančioje ir kerinčioje Barbaros Cartland knygoje.
Barbara Cartland - Lemtingas Žiedas - 2014Gražioji Paola, Berisfordo grafų dukra, baigusi mokslus grįžo į Londoną ir nekantriai laukė, kada bus pristatyta aukštuomenei, bet netikėtai mirė jos senelė. Šeimai tai reiškė šešių mėnesių gedulą, tad motina Paolai pasiūlė vykti paviešėti pas tolimą giminaitę, gyvenančią Italijos mieste Lukoje ir kartu praplėst savo akiratį.

Paola džiaugsmingai priėmė pasiūlymą, nes turėjo daug itališko kraujo. Visgi Berisfordo grafienė išleido dukrą su neramia širdimi, mat Lukoje gyveno markizas Vitorijus, kuris buvo užsitarnavęs negailestingo kilmingų moterų suvedžiotojo reputaciją. Norėdama nuo šio žmogaus apsaugoti Paolą, motina jai patarė viešint Italijoje slėpti savąją tapatybę ir vadintis tiesiog mis Ford.

Tačiau grafienė net negalėjo įsivaizduoti, į kokį siautulingą nuotykių verpetą bus įtraukta jos dukra.