Raimondas Guobis - Ten uz kalvų Skiemonys

Raimondas Guobis - Ten uz kalvų Skiemonys
amas kraštotyros informaciją, R. Guobis dviračiu apvažiuoja kaimo sodybas, bendrauja su senaisiais Anykščių krašto gyventojais, užrašinėja senų žmonių prisiminimus, susipažįsta su bažnyčių archyvais ir mokyklų muziejiniais rinkiniais, atverdamas juose saugomą informaciją visuomenei.

Jis taip pat rengia ir skaito mokslinėse ir pažintinio pobūdžio konferencijose pranešimus, kuriuose nagrinėja ir populiarina Anykščių krašto istorijos žinias, atskleidžia naujus tų žinių šaltinius. Jis bendradarbiauja laikraščiuose "XXI amžius" ir "Anykšta", žurnale "Aukštaitiškas formatas", almanache "Pasaulio anykštėnas", pateikdamas informaciją apie Anykščių krašto kultūros ir istorijos faktus bei reiškinius.

Nuo 1994 m. jis rengia ir leidžia kraštotyros ir literatūrinių leidinių tęstinį numeruojamą ciklą "Spingsulės knygynėlis", kuriame išleista beveik 30 spaudinių.

Tapkite VIP nariu
Narystės užsakymas - tik nuo 0,20 eur.