Arkadij Adamov - Gauja
"Beskudino kabinete sėdėjo nepažįstama moteris, ir Viktoras iš pradžių pagalvojo, kad nelaiku užėjo. Bet Fedoras Michailovičius jam kinktelėjo galva, ir Viktoras atsisėdo nuošaliau ant kėdės. Moteris net nepažvelgė į jo pusę. Ji sėdėjo susikūprinusi, nuolat šluostydama nosine akis, ir kažkokia palūžusi, nevilties kupinu balsu kalbėjo paniurstančiam Beskudinui..."
Henris Raideris Hagardas - Montesumos duktė
IŠTRAUKA:
KODĖL TOMAS VINGFILDAS PASAKOJA SAVO ISTORIJĄ
Garbė dievui, suteikusiam mums pergalę! Ispanijos galybė pakirsta, ispanų laivai nuskendo arba pabėgo, jūros gelmė prarijo šimtus ir tūkstančius jų kareivių bei jūrininkų, ir dabar Anglija gali laisvai atsikvėpti. Ispanai ketino mus pavergti, kankinti ir gyvus deginti ant laužų, ketino su mumis, laisvais anglais, pasielgti taip, kaip Kortesas pasielgė su Anahuako indėnais. Mūsų sūnums jie norėjo atimti laisvę, o mūsų dukterims - garbę, mūsų sielas norėjo atiduoti kunigams, o mūsų turtą - Romos popiežiui ir savo imperatoriui! Bet dievas siuntė jiems audrą, o Dreikas siuntė jiems ugnį. Jie žuvo, o kartu pražuvo ir Ispanijos šlovė...
Rachim Esenov - Dykumos vaiduokliai
Skiriu šviesiam atminimui Agos Berdyjevo, drąsaus žvalgo komunisto, veikusio Didžiojo Tėvynės karo metais fašistinėje Vokietijoje.
KELIO PRADŽIA
Pačiame Karakumų pakraštyje, netoli mėlynuojančių Kopetdago priekalnių, šlovingame Šechrislamo mieste, žinomame savo plačiomis aikštėmis, visomis vaivorykštės varsomis saulėje tviskančiomis mečetėmis, smailiais minaretais ir dantytais citadelių bokštais, kyšančiais virš pavėsingų platanų, skambiabalsiame metalo meistrų kvartale gyveno įžymus metalo kalėjas ir sidabro lydytojas Muchamedas ibn Machmudas. Jis išgarsino savo giminę ne vien namų apyvokos reikmenimis. Nisos centurionai, Mervo kariai užsisakinėjo pas jį kardus iš Damasko plieno, lengvus kaip pūkas, aštrius kaip geluonis. Jo nukaltos ietys, šarviniai marškiniai ir šalmai buvo garbinami Irane ir Kinijoje, Indijoje ir Arabijoje…
Šauniai gyveno ir dorai mirė meistras Muchamedas. Vienas iš mongolų chanų, klasta užėmęs Šechrislamą, panoro įsigyti nagingo meistro nukaltą kardą. Tirono pasiuntinys, apsilankęs Muchamedo dirbtuvėje, grįžo pas chaną tuščiomis rankomis. Tuomet žiaurusis mongolų chanas įsakė atvesti pas jį nepaklusnųjį ginklakalį.
- Kiek sveria tavo kūnas?-Mongolų chanas taip gudriai išsišiepė, kad net nebebuvo matyti jo žvairų akių.
- Penkis batmanus.- Meistras neišsigando valdovo.
- Ei!-suplojo delnais valdovas.- Atneškite meistrui penkis batmanus aukso! Tai mokestis už kardo geležtę…
- Geriau neteksiu abiejų rankų,- drąsiai atrėžė svetimšaliui Muchamedas,- negu nukalsiu tau ginklą, kuriuo žudysi mano brolius gentainius.
Vasil Kozačenko - Balta dėmė
Populiarus ukrainiečių rašytojas Vasilis Kozačenka gimė 1913 metais Kirovogrado srity, Novoarchangelsko kaime. 1938 melais baigė Kijevo universiteto filologijos fakultetą. Dalyvavo Didžiajame Tėvynės kare.
Mėgstamiausias rašytojo žanras - apsakymai ir apysakos. Po karo buvo išleistas rinkinys ,,Trys vasaros” (1945), apysakos „Salvija”, „Brandos atestatas”, „Motinos širdis”, „Gyvybės kaina”, „Jarinka Kalinovska” ir kt. 1963 metais už apysaką „Žaibas” V. Kozačenkai buvo suteikta N. Ostrovskio premija.
„Balta dėmė” - šeštoji apysaka iš ciklo „Apysakos apie „Žaibą”. Ji pasakoja apie tarybinį desantą, per klaidą išmestą toli nuo numatytos vietos priešų okupuotoje teritorijoje. Įdomiai sukomponuotas siužetas, gyvi charakteriai, vaizdingos retrospekcijos lėmė šio kūrinio populiarumą. Ukrainoje „Balta dėmė” sulaukė net septynių leidimų.
Rafael Sabatini - Kapitono Blado kronika
Kapitonas Bladas, piratas – džentelmenas, grįžta! Tai antroji knyga apie šaunųjį jūrų plėšiką Bladą, kurioje jis kovoja prieš godžius kolonijų valdytojus, garbingai kaunasi jūrų mūšiuose su priešais ar apmulkina kvailokus ir nesąžiningus salelių gubernatorius. Knygos autorius meistriškai valdo plunksną, įtraukdamas skaitytoją į netikėtus siužeto vingius ir linksmindamas gyvais dialogais.

„Kažin ar yra kitas rašytojas, kuris taip meistriškai užpildytų savo knygų puslapius gudriomis intrigomis, romantika atmieštais pavojais, kuris pieštų tokį prašmatnų foną – šilkai ir aksomai, kardai ir briliantai.“
Daily Telegraph
Bogomil Rainov - Geriausias oras - dargana
"Tokia paini istorija, kaip šita, gali turėti šimtus įvairių pradžių. Bet ji prasidėjo nuo laukimo.
Prisiminiau girdėtą posakį - "džiaugsmingas laukimas", tačiau nežinau, ar pasitaikė man sutikti žmonių, kuriems būtų malonu laukti. O jeigu dar visą naktį nemiegojai ir tau velniškai plėšia galvą, kamuoja kaitra, tai laukimas tampa kančia net tokiems visko mačiusiems žmonėms, kaip aš. Pradedi abejoti, visko prigalvoji. Pavyzdžiui, kad tas žmogus, kurio tu lauki, neateis arba pasirodys pernelyg vėlai. O tai šiuo atveju reikštų beveik vieną ir tą patį..."