Lietuvių tauta 007 Sąmokslo kronika 2003-2004

Lietuvių tauta 007 Sąmokslo kronika 2003-2004
2003 m. rudenį – 2004 m. pavasarį Lietuvos Respublikos Prezidentui buvo organizuota apkalta. Ar jos metu buvo įsiklausyta į Prezidento argumentus, laikytasi Teisės, Teisingumo, Doros principų, ir mėginama atsakyti knygoje remiantis archyviniais ir literatūriniais šaltiniais.

TĘSTINIS, SERIJINIS MOKSLO LEIDINYS LIETUVIŲ TAUTOS RAIDOS IR
DABARTIES PROBLEMOMS GVILDENTI
Leidžiamas nuo 1997 m.
Įsteigėjas ir vyriausiasis redaktorius Algimantas LIEKIS

Tapkite VIP nariu
Narystės užsakymas - tik nuo 0,20 eur.