Jonas Trinkūnas - Lietuvių senosios religijos kelias

Jonas Trinkūnas - Lietuvių senosios religijos keliasKnygoje aprašomos lietuvių senosios religijos idėjos ir jų apraiškos. Tai išlaikė paprasta liaudis, kuri ir lietuvių kalbą išsaugojo. Vis plačiau lietuvių senameldystė prisikelia XX amžiuje ir šiandien jau turime organizuotą Romuvos sąjūdį.
Iki šiol protėvių istorija vertinama ir teberašoma, remiantis urbanizuotam pasauliui priimtais ir jos „sugalvotais" materialinės kultūros bei technologijos raidos kriterijais. Tautos dvasinė kultūra lieka kaip ir nuošalėje. Kodėl tai atsitiko? Ogi todėl, kad toji kultūra yra pinama iš subtiliausių, trapiausių žmogaus mąstymo ir elgsenos gijų. Laikmečio skersvėjai nesunkiai jas deformuoja ir netgi piktybiškai, iki neatpažintumo išdraiko. Bet be dvasinės kultūros istorijos mes nežinome tikrosios savo istorijos.
Romualdas Grigas,
Prof. habil. dr. Lietuvos MA narys korespondentas

"...
Vincentas Kadlubekas savo XII a. kronikoje rašė apie Boleslovo Gėdingojo žygius prieš getus (jotvingius), kurie buvo „baisūs krikščionių priešai“. Jis paskelbė tokį įsaką: „Kas pasirinks krikščionių tikėjimą, tam bus suteikta visiška laisvė, ir jis nepatirs turtų nuostolių. O kas atsisakys pamesti pagonybės šventvagiškus papročius, nedelsiant bus baudžiamas aukščiausia – mirties bausme.“
...
1526 m. Prūsijoje uždrausta aukoti bažnyčioje vaškines figūrėles,kąypačdarė nuotakos prieš santuoką. O darančius taip „už kaklo prirakinti prie stulpo šventoriuje per visą laiką, kurį (bažnyčioje) giedama ir sakomas pamokslas. Kad būtų visų einančių į bažnyčią matomi“ (Vyšniauskaitė, 1994: 39). Tas pats įsakymas pakartojamas 1541 m., tik sugriežtintas: už pakartotinį panašų nusikaltimą reikia bausti mirties bausme.
...
1781 m. Obelių dvaro instrukcijoje rašoma:„Reikia stropiai žiūrėti, kad visi valstiečiai eitų į bažnyčią kiekvieną sekmadienį ar per šventes, tai yra, kad iš kiekvienų namų bent vienas žmogus eitų į bažnyčią, o kas ketvirtą savaitę ateitų pats šeimininkas; jei neateitų, bausti dviem lažo dienomis, o jei ši atgaila nepataisytų, tada rykštėmis nuplakti. Visi privalo kasmet būtinai eiti velykinės išpažinties savo parapijoje ir pristatyti velykinės išpažinties korteles; nepriėjusiems skirti griežtą bausmę“ (BRMŠ IV, 2005: 151).
..."

Tapkite VIP nariu
Narystės užsakymas - tik nuo 0,20 eur.