Rick Warren - Gyvenimas del tikslo
Ši knyga padės jums suprasti, kam gyvenate ir kokį nuostabų planą Dievas yra jums numatęs - tiek gyvenimui žemėje, tiek amžinybei. Rikas Vorenas kviečia jus drauge leistis į keturiasdešimties dienų dvasinę kelionę, kuri padės jums rasti atsakymą į svarbiausią gyvenimo klausimą: kam aš čia esu?
"Gyvenimas dėl Tikslo" yra pagalbinė priemonė XXI amžiaus krikščionims, vaizduojanti gyvenimo būdą, kuri pagrįstas Dievo tikslais, o ne kultūros išpažįstamomis vertybėmis. Knygoje pateikta daugiau nei 1200 Biblijos eilučių. Ji kviečia iš naujo permąstyti priimtus šlovinimo, krikščioniškos bendrystės, mokinystės, tarnystės ir evagelizacijos apibrėžimus. Laikydamais Osvaldo Čemberso tradicijos, Rikas Vorenas išmintį apie gyvenimo esmę.
Rainer Holbe - Butybes salia musu
Knygos Autorius pasakoja apie paslaptingą vandenyno aštuonkojų žavesį, žmones gelbstinčias gorilas, vištos ištikimybę ir šimtamečių vėžlių išmintį. Vienas seteris komą patyrusiai pacientei gražina gyvenimą, banguotosios papūgėlės padeda įveikti depresiją, o banginiai skleidžia savotišką muziką.
Žmonių ir gyvūnų kontaktai, taip pat gausybė inteligentiškų testų įtikina, kad gyvūnai turi sąmonę ir sielą. Augalai reaguoja į mūsų jausmus ir naudojasi aliarmo sistema norėdami apsiginti nuo pavojų. Dabar pats laikas sudaryti deramą sąjungą su gyvosiomis būtybėmis. Jos — vienintelė mūsų galimybė išgyventi.
Itsas R. -  Aukso kardai ir belaisvių trinkos
Reikšmingi XX a. Archeologiniai atradimai Kinijos Junano provincijoje patvirtino čia buvus istorijos kronikose minimą Diano karalystę, kur vyko svarbiausi Tibeto ir Birmos tautų kultūrinis ir etninis formavimasis. Autorius beletristine forma atkuria antrojoje I tūkstantmečio pr. m. e. pusėje klestėjusios savitos civilizacijos istorinę kroniką, dianų genčių ir jų palikuonių gyvenimo būdą.
Psichikos sveikatos prielaidos
Šiuo metu matomas intensyvus pasaulinės visuomenes rūpinimasis psichine sveikata, didėjančia psichikos sutrikimų, ekonomine ir socialine našta, vis dar dažnu neigiamu požiūriu į psichikos sutrikimų turinčius asmenis. Pasaulio banko specialistų duomenimis psichinės sveikatos problema žmonijai Imi tapti prioritetine: daugiau kaip ketvirtį nedarbingi) asmenį) sudaro psichikos neįgalieji. Depresijai tenka ketvirtoji viela, o 2020 m. jai prognozuojama jau antroji vieta. Savižudybės įsitvirtinusios dešimtojoje mirties priežasčių pozicijoje.
Connie Willis - Pasaulio pabaigos knyga II
Negailestinga Mirties pjūtis ima šienauti žmones abiejuose laikotarpiuose. Kas atsitiko?
Ar tai naujas mirtinas paukščių gripo virusas?
Ar tai Juodoji Mirtis - viduramžių buboninins maras?
Ar baisioji liga prasiskverbė iš 21-ojo amžiaus į 14-ąjį?
O gal atvirkščiai - iš 14-ojo į 21-ąjį?
Visa tai reikės pergyventi ir išsiaiškinti Kivrinai, kuri, prietarų ir dvasinės tamsos apsupty, pasijus tarsi vilties angelas, apsireiškęs juodžiausią žmonijos valandą.
Paul Strathern - Mendelejevo sapnas
Tai, ką 1869 metų vasario 17-ąją atrado Mendelejevas, buvo dviejų su puse tūkstantmečių epo kulminacija — savotiška žmonijos siekių alegorija. Taip pat alegoriškai pavadintoje Paulo Stratherno knygoje „Mendelejevo sapnas" suprantamai, populiariu stiliumi pateikta intriguojanti žmonijos pažinimo istorija, besiaiškinant visatos sandarą ir jos dėsnius.
„Nuostabiai smagi ir kaitinanti kraują kelionė nuo alchemijos iki chemijos, ieškant mūsų visatos pradmenų — elementų", im Crace
PASAKOJIMAS APIE EKSCENTRIŠKĄ MOKSLININKĄ, JO SAPNĄ IR PERIODINĖS LENTELĖS KILMĘ
Nijole Gaskaite - Pasipriesinimo istorija
Pokario partizanų kovos - vienas tragiškiausių ir herojiškiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. Lietuva ne tik neteko nepriklausomybės, bet ir pakliuvo į itin atšiaurios totalistinės diktatūros reples. 1944-1953 metais keli šimtai tūkstančių žmonių buvo suimti ar ištremti iš Lietuvos, keliasdešimt tūkstančių žuvo kovodami, visuomenei prievarta buvo brukama neapykanta grindžiama svetima ideologija, niekinamos ir stumiamos iš viešojo gyvenimo tradicinės tautinės ir religinės vertybės.
1944-1953 metų partizaninį karą galima skirstyti į tris etapus: pirmasis - spontaniškas visos tautos priešinimasis okupacijai (1944 07 - 1946 05); antrasis - gerai organizuotų partizaninių junginių kova prieš okupacinės valdžios įsitvirtinimą krašte (1946 05 - 1948 11); trečiasis - vieningos partizanų karinės ir politinės vadovybės koordinuojama veikla ir pasipriešinimo nuslopinimas (1948 11 - 1953 05).
Gintautas Jasiūnas - Nežemiškiųjų civilizacijų mįslė
Knygoje aprašomi neatpažintų skraidančių objektų (NSO) pasirodymo žemėje atvejai, kelionės su kitų planetų gyventojais, mačiusiųjų NSO įspūdžiai, kontaktai su Įeitų civilizacijų atstovais, dvasinė būsena paveikta žmogui dar nežinomų jėgų ir dar daug įdomaus, netikėto ir jaudinančio.
Dažną dieną pasaulio spaudoje pasirodo aprašymai apie 2eniės gyventojų stebėtus neatpažintus skraidančius objektus (toliau NSO) ir netgi susitilcimus «u jų ekipažais. Retkarčiais spausdinamos ir nuotraukos, kuriose dažniausiai Jbnna užfiksuota mūsų civilizacijos veikla arba atmosferos reiškiniai. Bet maždaug dviejų šiose nuotraukose užfiksuotų vaizdų procentų tuo paaiškinti negalima. Labiausiai įsiminę ir pagarsėję nepaaiškinami reiškiniai Iražomi ..
Aleksandras Kravčiukas - Kleopatra
Ši knyga — anaiptol ne apysaka apie paskutinę Egipto karalienę, kurių jau tiek daug parašyta. Tai tiesiog istorinis pasakojimas, tiksliai ir ištikimai perteikiąs šaltinių duomenis. Apie Kleopatrą, kaip apie moterį, jie veikiau ne itin daug byloja, tačiau puikiai apibūdina epochą ir visą virtinę įdomių veikie-su kuriais karalienę likimas suvesdavo labai dramatiškose at-linkybėse. Nors knygoje vengiama bet kokių pagražinimų, l patros likimo tragizmas — ambicijų didybė ir politinių pia~ monių menkumas — čia pavaizduota labai ryškiai. Tačiau valstybės silpnumas buvo visų pirma ankstesniųjų kartų valdovų, ypač Kleopatros tėvo, palikimas; jam viešpataujant į Egipto reikalus pirmąsyk įsikišo žmonės, kuriems vėliau buvo lemta suvaidinti tokius lemtingus karalienės gyvenimui vaidmenis: Cezaris ir Antonijus. Todėl ir apysaką dera pradėti nuo keistų karaliaus Ptolemėjo, pravardžiuojamo Fleitininku, nutikimų.