Raymund Mood - Gyvenimas po gyvenimo

Raymund Mood - Gyvenimas po gyvenimo
Tai knyga bestseleris. Joje aprašoma žmonių, patyrusių klinikinę mirti, pasakojimai. Jie tikri, panaSūs, telkiantys daug peno apmąstymams apie gyvenimo po mirties fenomeną. Leidinys paruoštas pagal rankraštini knygos „Gyvenimas po gyvenimo" vertimą iš anglų kalbos ir jos sutrumpintą publikaciją žurnale „Amerika".
Šią knygą parašė žmogus. Todėl natūralu, kad ji atspindi autoriaus akirati, nuomonę bei pažiūras. Tokiu būdu, nors aš, klek galėdamas, stengiausi būti objektyvus ir tiesus, vis dėlto žinios apie mane gali būti naudingos įvertinti čia išdėstytiems kai kuriems tvirtinimams.

Tapkite VIP nariu
Narystės užsakymas - tik nuo 0,20 eur.