Louse L Hay - Moters galia
Moters galia - sėkmingo moters gyvenimo vadovas
Šis tas nauja, šis tas sena. Ši knyga padės moterims atskleisti tikrąsias jų galimybes. Joje rasite tiek senų, tiek naujų mano minčių. Pakartodami esmines mintis ir papildydami jas naujomis idėjomis, kuriame tvirtą pamatą ateičiai. Moteris, pasitikinti savo galiomis,— tai geriausia, ką galime duoti savo planetai. Kai moteris nuslopinta, sugniuždyta, pralaimi visi. Kai moteris laimi, laimime visi.
Krisna - Auksciausiasis Dievo asmuo
Visi ieško KRSNOS, nors ne visi tai supranta.
KRSNA — DIEVAS, visos būties Šaltinis, visko, kas yra ir kas dar bus, Priežastis.
DIEVAS beribis, tad JIS turi daug Vardų.
Allachas-Buddha-Jehova-Rama; visi jie — KRSNA, visi reiškia TĄ PATĮ.
Dievas ne kažkokia abstrakcija. Jis turi ir asmens, ir beasmenį aspektus. Jis — AUKŠČIAUSIASIS, AMŽINAS, PALAIMINGAS ir VISAŽINIS. Kaip vandens lašas pasižymi visomis vandenyno ypatybėmis, lygiai taip ir mūsų sąmonei yra būdingos DIEVO sąmonės ypatybės... tačiau mes, tapatiname save su materialia energija (fiziniu kūnu, jutiminiais malonumais, materialia nuosavybe, ego ir kt.), todėl mūsų tikroji, TRANSCENDENTINĖ SĄMONĖ apskrenta purvu ir tarsi apdulkėjęs veidrodis neatspindi tikrovės.
Per daugybę gyvenimų mūsų ryšys su tuo, kas LAIKINA, dar labiau sustiprėjo. Savo mirtingą kūną — kaulų ir mėsos maišą mes klaidingai laikome tikruoju „aš" ir manome, kad tokia laikina mūsų būklė yra galutinė.
Grigorij Belych Leonid Pantelejev - Škidos respublika
Laisvę mylintys Dostojevskio vardo mokyklos auklėtiniai, buvę valkatos, savo mokyklą pavadino Škido respublika ir paskelbė mokytojams tikrą karą dėl nepriklausomybės...

Šioje knygoje keliamos auklėjimo problemos tebėra aktualios ir šiandien. Autoriai – jauni vaikinai, o knyga pasak Gorkio, sugebėjo parašyti nuostabiai įdomią, gyvą, linksmą ir kraupią.
Gary Chapman - Penkios sutuoktinių meilės kalbos
„Penkios sutuoktinių meilės kalbos" — tai sutuoktinių vadovas, padėsiantis jiems tapti, "vieninga komanda".
Netruksite suprasti ir kalbėti unikaliomis meilės kalbomis, efektingai išreikšti savo meilę ir pats pasijusti nuoširdžiai mylimas.
Jeigu meilę sutuoktiniui rodysite tuo būdu, kurio jis nesupranta, jis net nesuvoks, kad tai meilės išraiška. Bėda ta, kad jūs kalbatės skirtingomis kalbomis.
Galbūt jūsų vyras nori išgirsti padrąsinančius žodžius, bet jums atrodo, kad jį pradžiugins skanūs pietūs. Kai ir pavalgęs jis lieka prislėgtas, jūs nieko nebesuprantate. Gal žmona trokšta pabūti kartu su jumis - toli nuo vaikų ir televizoriaus? Jūsų padovanota gėlių puokštė jai ne visada pasako, kad mylite ją...
Ajurveda
Šią knygą sukurti autorių įkvėpė tvirtas tikėjimas tuo, kad Vakarai Ajurvedą turėtų priimti kaip paprastą pažinimo pritaikymo būdą. Iki tol Vakaruose Ajurvedą buvo laikoma ezoteriniu mokymu. Iš tiesų, tai paprastas praktiškas mokymas apie gyvenimą, nurodantis, kokių universalių principų kasdien kiekvienam žmogui dera laikytis. Ajurvedą aiškina kiekvieną elementą, kiekvieną žmogaus gyvenimo aspektą, siūlydama vadovautis metodu, kurį išbandė ir per ilgus amžius nušlifavo didžiosios harmonijos, vidinės ramybės ir ilgaamžiškumo ieškotojai.
Ajurvedos mokymas grindžiamas ne nuolat kintančiais moksliniais tyrimais, o nesenstančia išmintimi, kuria pasižymėjo rišiai, Rytų išminčiai, religine savianalize ir meditacija įkūniję šį mokymą kaip Kosminės Sąmonės apraišką. Ajurvedą - tai mokymas, kurio laikas neriboja, ir turime vilties, kad visa, kas šioje knygoje pateikta, skaitytojas pritaikys visais savo gyvenimo atvejais.