Aleksandr Volkov - Smaragdo miesto burtininkas
Tai nuostabi pasaka-apysaka apie mergaitę Elę, netikėtai atsidūrusią Stebuklų šalyje, ir jos nuotykius. Susipažinsite ir su mielais ir geraširdiškais jos draugais – Kaliause, Geležiniu Medkirčiu ir Bailiuoju Liūtu bei kitais Stebuklų šalies gyventojais. Kartu su Ele įveiksite piktąsias Stebuklų šalies burtininkes bei sužinosite, kas buvo Didysis ir Baisusis Burtininkas Gudvinas iš Smaragdo miesto.

Knygos pabaigos žodį rusų rašytojas Aleksandras Volkovas (1891–1977) parašė daugiau kaip prieš 40 metų. Jau ne viena karta skaitytojų pamėgo puikias A. Volkovo pasakas ir apysakas, susidraugavo su šauniais jų veikėjais. Šia knyga pradedama šešių pasakų–apysakų serija, kurią sudaro knygos „Smaragdo miesto burtininkas“, „Urfinas Džiusas ir jo mediniai kareiviai“, „Septyni požemio karaliai“, „Maranų ugnies dievas“, „Geltonas rūkas“ ir „Apleistos pilies paslaptis“. Daugelį jų jau sunku rasti – kelios skaitytojų kartos jas visiškai „suskaitė“...
Stasys Yla - Moderni mergaite 1996
Paimk į rankas. Versdama puslapį po puslapio, Tu pirmiausia pastebėsi, kad kokiu laiku ir kur begyventų mergaitė, visur ir visada ji yra MERGAITĖ. Suprantama, yra šiokių tokių neesminių skirtumų, bet visur ir visada mergaitė bręsdama turi daug savų, "mergaitiškų", rūpesčių, savo sielos ir kūno paslapčių... Visur ir visada mergaitė trokšta būti graži, grakšti, liekna, patraukli... Visur ir visada ji svajoja apie nuostabiausią mylimąjį, amžiną draugystę, nori greičiau tapti suaugusia, laimingai ištekėti...
O kiek daug norėjo ir nori visų laikų, visų kraštų mergaitės!
Raudonkepuraite ir kitos pasakos
Serijoje: Pelenė ir kitos pasakos
Pelenė Buratinas Stebuklingoji fleita
Raudonkepuraitė ir kitos pasakos
Raudonkepuraitė Batuotas katinas Undinėlė
Snieguolė ir kitos pasakos
Snieguolė Bjaurusis ančiukas Mauglis
Miegančioji gražuolė ir kitos pasakos
Miegančioji gražuolė Berniukas pirštukas Jonelis ir stebuklinga pupa
Trys paršiukai ir kitos pasakos
Trys paršiukai Joniukas ir Gretutė Alisa
Vytautas Petkevičius - Gilės nuotykiai Ydų šalyje
Šiandien aš tik mašalas,

Tik mažytė Gilė,

O rytoj aš - Ąžuolas,

Ryt - valdovas girių.

Gilė - pats jauniausias Girių valdovo Ąžuolo sūnus. Jis išaugo iš žiedelio, kuris susikrovė ant jauniausios Ąžuolo šakelės, jai tebuvo tik trys šimtai trisdešimt metų. Augo tilindžiuodamas ant šakos, galingo tėvo lepinamas, Varlių šeimyną po Ąžuolu erzindamas, paukščiams išdaigas krėsdamas, silpnesnius ir bailesnius už save skriausdamas. O gavęs pirmos klasės pažymėjimą, mažylis „taip pasipūtė, kad nebegalėjo susikalbėti net pats su savimi". Kadangi jokių išmintingų Girios bičiulių pamokymų Gilė ir girdėti nenorėjo, kartą Gandras, netekęs kantrybės, pakėlė jį nuo žemės ir, plasnodamas galingais sparnais, nuskraidino į niekur neregėtą Ydų šalį...