Pjeras Bulis - Beždžionių planeta Gerasis Leviatanas
Prancūzu rašytojas P. Bulis romane „Beždžionių planeta" aprašo dviejų mokslininkų ir žurnalisto nuotykius Sororos planetoje, kur protingos būtybės — beždžionės, o ne žmonės.
„Gerasis Leviatanas"—filosofinis volteriško tipo romanas, vaizduojantis amžiną Gėrio ir Blogio kovą. Pagrindinis herojus — atominis tanklaivis „Gargantiua", pramintas Leviatanu, lyg nujaučiant, kad jis atneš nepataisomą ekologinę nelaimę.
L. Ronas Habardas - Operacija - "Ateiviai"
Žudikas, keliavęs 22 šviesmečius į Žemę, pasakoja apie nesiliaujančias lenktynes, prasidėjusias mirtiname Long Ailendo greitkelyje ir nusitęsusias iki slaptos ateivių bazės Turkijoje, su stabtelėjimais ant observatorijos platformos Empair Steit pastato viršuje bei sadistiškosios panelės Pinč rūsio apartamentuose.
Ateiviai čia. Jų misijos sėkmę gali nulemti net katinas, garstyčių indelis
ar daugybė kredito kortelių kompanijų.
L. Ronas Habardas - Blogio Genezė
Džeteras Heleris atlieka slaptąją misiją: jis turi įdiegti pasiūlytą technologiją, kuri apsaugotų Žemę nuo susinaikinimo. Išduotas savo partnerio. Heleris tampa įvairių, su kapitalu susijusių instancijų — nuo narkotikų kontrabandininkų iki CZV ir naftos kartelių — medžiojamu objektu. Visi jie trokšta jo mirties.
Papasakota iš pozicijų svetimšalio agento, kuris turi pergudrauti Žemės ''geriausiąjį", kad išliktų pats, "Žemės misija" yra intriguojanti, humoristinė gyvenimo šioje kartais pamišusioje, dažnai negailestingoje planetoje analizė.
L. Ronas Habardas - Grobikų Planas 2 Dalis
Jums,
milijonai fantastinės literatūros mėgėjų, o ypač publikai, šiltai sutikusiai mane, grįžusį į fantastikos pasaulį,
taip pat kritikams ir tarpininkams, pritarusiems romanui "Mūšio laukas — Žemė".
Šis ilgas kūrinys — Jums!

Ši knyga yra mokslinės fantastikos kūrinys, parašytas kaip satyra. Satyros esmė — ištirti, pakomentuoti ir suformuoti visuomeninę bei kultūrinę nuomonę. Šiame kūrinyje niekur nesiremiu tikrais faktais. Visi įvykiai išgalvoti. Kai kurie įvykiai vyksta Žemės planetoje, bet veikiantys asmenys išgalvoti. Bet koks vardų sutapimas yra visiškai atsitiktinis, ir neapsižiūrėjimas šioje knygoje netyčinis.
Rikas Šelėjus - Didvyris Tampa Valdovu
Artėjo PASAULIO PABAIGA.
Žemėje ji prasidėjo nuo atominio karo. Varajuje, buferinėje zonoje tarp Žemės ir Stebuklų šalies, nyksta sienos tarp pasaulių; Varajaus pakrantėje išplaunamas rusų karinis laivas. O Stebuklų šalyje Džilo Tainerio amžinasis priešas elfų valdovas sutinka sudaryti su juo laikiną sąjungą, nes danguje vis daugėja mėnulių. Pasak senųjų legendų, septyni mėnuliai reiškia Visko Pabaigą.
Naujasis Varajaus karalius Džilas turi nuvykti į karo nuniokotą Žemę, o po to leidžiasi į žygį už Stebuklų šalies, kad susiremtų su pačia Didžiąja Motina Žeme — kovoje, kuri arba sunaikins visą gyvybę, arba atneš pasauliams naują pradžią...
Rikas Šelėjus - Varajaus Didvyris
Kol branduolinė katastrofa gresia realiajam pasauliui, ar sugebės Gilas apsaugoti tarpinę zoną nuo visa naikinančio magiškojo chaoso?
Dabar jau prireiks visų įgūdžių, laimės, burtininko ir karių pagalbos, kad įveiktų naują grėsmę tarpinei zonai. Kai teroristai pradeda pavienius branduolinius sprogdinimus Žemėje, prasideda grandininė reakcija ir tarpinėje zonoje. Kad Gilui pavyktų sustabdyti šį chaosą, jis turi įgyti neįgyjama — Didžiosios Žemės Motinos brangenybių...
William R Forstchen - Amžinoji sąjunga I knyga
Jau keleri metai 35-asis pulkas laivu plaukęs pro Bermudų trikampį ir patekęs į nežinomą planetą, gyvena pavojų kupiną gyvenimą. (Pražuvęs pulkas (PFAF356))
Sutriuškinę klaikiuosius tugarus, suvieniję rusų, romėnų ir kitų Žemės tautų pajėgas, amerikiečiai ima vadovauti Naujajame pasaulyje.
Tačiau niekas nė neįtaria, kad juos netrukus užgrius keleriopai šiurpesnė neganda, negu kitados buvo tugarai…
Aleksandr Gromov - Feodalas
Tai - plokštuma. Beribė, bekraštė žmogui priešiška svetimo pasaulio dykuma, kurioje galioja keistos taisyklės ir neįprasti gamtos dėsniai. Silpnuosius ji palaužia ir sunaikina; stipriuosius užgrūdina ir suteikia viltį išlikti.

Likimo užgaidos išmesti Plokštumon žmonės gali išgyventi tik vadovaijami feodalo - žmogaus, kuris padeda išvengti spąstų bei žabangų, esančių tarp negausių šios dykros oazių, kuris aprūpina nelaimėlius reikalingais daiktais, kuris nuolat apgaudinėja pačią mirtį...
Richard A Knaak - DIABLO: Šešėlio spąstai
Sklinda legendos apie žiloje senovėje išmirusį Urėjo miestą, kuris buvo tarsi tiltas tarp Žemės ir Aukštojo Dangaus. Tikima, kad kartą per du tūkstančius metų, kai tinkamai susidėsto žvaigždės ir Nymyro kalnas meta šešėlį, Urėjas atgimsta. Štai tuomet drąsuoliai ir burtininkai gali jį pasiekti, prisigrobti aukso, senovinių artefaktų bei amuletų. Tačiau ir labiausiai patyrę raganiai kartais žiauriai suklysta…